Podstrona:

Zapraszamy rodziców i uczniów do zapoznania się z jadłospisem stołówki SP5

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie.


Wypełnienie deklaracji jest warunkiem korzystania z żywienia
w stołówce szkolnej SP nr 5
(prosimy o dostarczenie do dnia 4 września 2020r. do intedentki)

Regulamin stołówki

JadłospisObiady w miesiącu październiku 2020 r.

       dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5
w OlsztynieOpłaty za obiady można dokonywać w dniach od 24.09.2020 r. do 07.10.2020 r.

(wpłaty dokonywane po terminie - opłaty będą zwracane na państwa konto)

 

1.      Uczniowie  – koszt obiadu 3,50 zł – 21 dni, łączny koszt 73,50 zł

 

Wpłat za obiady należy dokonywać na konto bankowe:

 95 1020 3541 0000 5102 0290 9489

 

W tytule wpłaty należy podać: imię, nazwisko ucznia i klasę, do której uczeń uczęszcza.

 

Karty obiadowe po opłaceniu będą przekazywane bezpośrednio do Pani kucharki.

 

W przypadku nieobecności ucznia w szkole należy ten fakt zgłosić telefonicznie – 89 526-03-31 lub osobiście u intendentki z jednodniowym wyprzedzeniem w godzinach od 7.00 do 15.00,
w przeciwnym razie zwrot za dany dzień nie będzie możliwy.

 

Opłaty za obiady za wszystkie zgłoszone nieobecności będą zwracane do końca miesiąca na konto wpłacającego lub zaliczone na kolejny miesiąc.

 

Odliczenia dokonywane samodzielnie, bez wcześniejszego zgłoszenia nie będą honorowane. 

   
   
   
  
Do wakacji pozostało 
-18532 dni
Odwiedziło nas:
osób