Podstrona: Pedagog/Psycholog

Godziny pracy
Zespołu  Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w  roku szkolnym  2019/2020

 

Dzień tygodnia

Psycholog

mgr Marta Urban-Burdalska

opieka nad klasami:

IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, VA, VBS

Pedagog

mgr Sylwia Motas

opieka nad klasami:

IVAS, VIA, VIBS, VICS, VIIAS, VIIIA, VIIIB, VIIICS

poniedziałek

wolne

8.00-12.30

wtorek

8.00-14.30

8.00-12.00

środa

8.00-12.30

8.00-15.00

czwartek

8.00-12.30

8.00-14.30

piątek

8.00-14.30

wolne

 

                              Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y     UCZNIÓW,  RODZICÓW, NAUCZYCIELI

 

Program profilaktyczno-wychowawczy

Harmonogram działań

 


 

Bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu przez uczniów

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania, a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo.

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.

Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły.

Media donoszą o nowej grze pn. „Niebieski wieloryb”, która pojawiła się w Internecie i zagraża życiu dzieci oraz nastolatków.

Z doniesień mediów wynika, że gra jest bardzo popularna i wzbudza zainteresowanie młodych internautów. Psychologowie ostrzegają, że szczególnie narażone na udział w grze są osoby o niskiej samoocenie i poczuciu własnej wartości.

Z informacji uzyskanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że aktualnie Prokurator Okręgowy w Szczecinie prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania doprowadzenia trójki małoletnich do targnięcia się na własne życie pod wpływem wspomnianej gry.

Informacje dla rodziców dotyczące zachowania bezpieczeństwa
w korzystaniu z gier komputerowych:

• Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.

• Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.

• Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.

• Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI (na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry  i jej kategorię wiekową oraz oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard).

• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

• Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

• Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.

• Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

• Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Gdzie można uzyskać pomoc

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod nr telefonu 800 121212  (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka czynny w godz.8:15 – 20:00).
Spotkanie z policjantem
na temat odpowiedzialności karnej nieletnich

We wrześniu 2017 r. przeprowadzono zajęcia szkoleniowe informujące o konsekwencjach prawnych sięgania po narkotyki /dopalacze/, alkohol, papierosy; stosowania przemocy i cyberprzemocy oraz nie realizowania obowiązku szkolnego

Lepszy internet zależy od Ciebie!!!

Tradycyjnie, zwyczajem lat ubiegłych w miesiącach luty/marzec zwracamy szczególną uwagę na obszar pracy wychowawczej związany z bezpieczeństwem dziecka w sieci,
z cyberprzemocą. Na zajęciach wykorzystujemy scenariusze programu "Nowe media szansa czy zagrożenie" oraz inne dostępne u pedagogów lub własne pomysły.
Akcją obejmujemy głównie uczniów klas I i II. Termin 13.02.2017r. do 01.03.2017r.

Najlepszą prezentację stworzyła grupa uczniów z klasy IID - Smoczyńska Aleksandra, Majewska Dominika, Kosakowska Wiktoria, Sudujko Alicja, Ślipy Jacek, Wąsowska Oliwia, Chodorowska Angelika. Tytuł prezentacji: "Weekend bez internetu".

                   

 

Zapraszam uczniów klas III do udziału
w konkursie pro zawodowym „Dobry Zawód Twoją Szansą”.

Eliminacje szkolne – część teoretyczna odbędzie się
we wtorek  28.02.2017 r. o godz. 10:45 w czytelni.

Uczniowie, którzy uzyskają najwięcej punktów wezmą udział
w zajęciach przygotowujących
do międzyszkolnych rozgrywek praktycznych
w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie
 

Dodatkowe informacje i zapisy do poniedziałku 27.02.2017 r. do godz. 13: 00
u doradcy zawodowego Elżbiety Tańskiej    Podstawowym zadanie naszej codziennej pracy w gimnazjum jest pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów, zarówno tych szkolnych, osobistych jak i rodzinnych. W tym celu współpracujemy z wychowawcami klas, nauczycielami i rodzicami. Wspieramy ich w pracy wychowawczej.

Każdy uczeń może zwróć się  do nas, jeżeli chce  porozmawiać o  ważnej dla siebie sprawie, z którą  nie może sobie poradzić np.:

-    problem z nauką,
-    relacje z rodzicami, nauczycielami,
-    trudna sytuacja rodzinna (choroba, rozwód rodziców, bezrobocie),
-    brak umiejętności porozumienia się z rówieśnikami,
-    osamotnienie i brak poczucia bezpieczeństwa,
-    kłopoty ze zdrowiem.

Również może przyjść i opowiedzieć o swoich sukcesach, planach i pomysłach.


   Rodzice uczniów mogą liczyć na naszą pomoc w  rozwiązywaniu
problemów dziecka, dotyczących głównie:

-    niepowodzeń w nauce: niska motywacja, drugoroczność,
-    zmiany w zachowaniu: apatia, nasilenie sytuacji konfliktowych, zagrożenie uzależnieniem, wagary,
-    trudna sytuacja rodzinna.
                
       Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 roku:

-    Działania pomocne uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi  wsparcia materialnego;

-    Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

-    Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

-    Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

-     Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki [...]  w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

-    Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 
-    Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,

                                                              Zapraszamy!

                                            Deklarujemy  wsparcie, pomoc i dyskrecję.  
Spotkanie klas pierwszych z policjantami

"Odpowiedzialność prawna nieletnich"

26, 27.11.2015

W dniach 26, 27 listopada 2015 r. przeprowadzono zajęcia szkoleniowe informujące o konsekwencjach prawnych sięgania po narkotyki /dopalacze/, alkohol, papierosy; stosowania przemocy i cyberprzemocy oraz nie realizowania obowiązku szkolnego - dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie pt. "Odpowiedzialność prawna nieletnich". W spotkaniach wzięło udział 138 uczniów pięciu klas pierwszych z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

 

Realizatorzy zajęć z ramienia Wydziału Prewencji KM Policji w Olsztynie:

asp.sztab. Małgorzata Demianiuk
podkom. Krzysztof Wasyńczuk
 

GALERIA


Seminarium Fryzjerskie „Fabryka Mistrzów”

18.11.2015 roku w ZSEH odbyło się uroczyste Seminarium Fryzjerskie „Fabryka Mistrzów” pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie – Grażyny Przasnyskiej. Na zaproszenie dyrekcji w spotkaniu wzięli udział mistrzowie fryzjerstwa światowej sławy: Aleksander Stankiewicz – trener kadry narodowej fryzjerów, Andrzej i Paweł Matraccy – mistrzowie świata, Artur Szczepański i Adam Przybysz – mistrzowie i instruktorzy fryzjerstwa, którzy są uczniami Aleksandra Stankiewicza i absolwentami  szkoły.

Wśród zaproszonych gości byli uczniowie naszego gimnazjum  z Panią Izabelą Dąbkowską. Przybyło 75 uczniów z różnych gimnazjów, wśród których rozlosowano nagrody – wizytę w salonach fryzjerskich naszych mistrzów.

Uczniowie wzięli udział w części wykładowej przygotowanej przez mistrzów zawodu oraz w uroczystym podpisaniu Porozumienia o Współpracy Partnerskiej między Szkołą a Mistrzami Fryzjerstwa.

Galeria


03.12.2014 r. nasza młodzież uczestniczyła w szkoleniu RKO, czyli jak udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy.
Galeria zdjęć


W poniedziałek 17.11.2014 r. uczniowie klas pierwszych spotkali się z przedstawicielem
Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
Galeria zdjęć     
       

 

 

 

   
   
   
  
Do wakacji pozostało 
-18532 dni
Odwiedziło nas:
osób