Podstrona: Rodzice / Komunikaty

"Troska o dziecko jest pierwszym
i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”
Jan Paweł II


Szanowni Państwo – Rodzice naszych uczniów

 

Od soboty 10 października cały kraj znalazł się z żółtej strefie. Jednym  z prowadzonych  obostrzeń jest obowiązkowe zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Od 13 października zamierzamy rygorystycznie egzekwować ten nakaz.

Uczeń może zdjąć maseczkę (przyłbicę, chustę itp.) w klasie, świetlicy, na stołówce szkolnej, sali gimnastycznej oraz na lekcji wychowania fizycznego nawet gdy odbywa się na zewnątrz szkoły (np. boisko) w innych sytuacjach musi przestrzegać tego zakazu.

Spożywać posiłki uczeń może w stołówce szkolnej i sali w której ma zajęcia.

Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 12 października wprowadziła następujący zapis w statucie: W § 145 w ust 4 pkt 2 dodać lit g

     g) niezastosowanie się do wymogów i obostrzeń wynikających z zagrożenia epidemicznego czy innych czynników mogących mieć wpływ na zdrowie i życie innych - 2 pkt (każdorazowo);

 

Proszę o zrozumienie, iż wprowadzenie powyższych obostrzeń ma na celu jedynie zapewnienie większego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły

                                                                                               Andrzej Tymecki

                                                                                                  Dyrektor SP5


 Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2020/21
 

Informujemy że mamy dwie formy zbierania składek na ubezpieczenie.

1. Przekazanie wpłaty wychowawcy klasy do dnia 20 października 2020. Wychowawcy z listą ubezpieczonych przekażą wpłaty do sekretariatu. 

 
2. Indywidualne opłacenie składki przez rodzica przez formularz internetowy:
https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
 
 
 
 
 

 


Plakat promocyjny SP 5 w OlsztynieKampania „Uważni Rodzice” zwraca uwagę na kluczową rolę rodzicielskiej uważności w ochronie dzieci przed zagrożeniami online.

Przekazy kampanii koncentrują się na problemie uwodzenia dzieci w sieci. Jest to zjawisko oparte na manipulacji mającej na celu nakłonienie dziecka do tworzenia materiałów o charakterze erotycznym, a czasem również do spotkania i wykorzystania seksualnego. Sprawcy manipulacji online na swoje ofiary wybierają zazwyczaj dzieci potrzebujące uwagi, docenienia, uznania swojej wartości i samotnie mierzące się z problemami. Pozorne wsparcie dziecka przez sprawcę staje się często mechanizmem uwikłania w zagrażającą relację.

Dzieci, których rodzice znajdują czas na rozmowę, są uważni na zachowanie dziecka, potrafią dostrzec jego potrzeby i umiejętnie wychodzą im na przeciw, w dużo mniejszym stopniu są narażone na manipulację, również w sieci. Dlatego hasło kampanii brzmi: „Rodzicielstwo to wyzwanie. Uważaj, żeby czegoś nie przegapić”, a materiały towarzyszące akcji – broszura, strona internetowa, artykuły w prasie i internecie oraz scenariusze zajęć – pokazują, czym jest uważne rodzicielstwo i jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka online.

http://uwaznirodzice.pl/kampania/

 
 

   
   
   
  
Do wakacji pozostało 
-18649 dni
Odwiedziło nas:
osób