Podstrona: Rodzice / Komunikaty

"Troska o dziecko jest pierwszym
i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”
Jan Paweł II

Przedstawiamy zakres grupowego ubezpieczenia NNW dla dzieci

ze Szkoły Podstawowej nr 5. Ochrona polisowa w Towarzystwie Ubezpieczeń InterRisk S.A. będzie obowiązywała w okresie od 01.09.2019r do 31.08.2020r.

Szeroki zakresie ochrony ubezpieczeniowej został dostosowany do potrzeb uczniów i preferencji placówki oświatowej. Wariant ubezpieczenia ze składką 31 zł obejmuję:

- ochronę ubezpieczeniową w ramach wszelkiego rodzaju pozalekcyjnych zajęć sportowych (także pozaszkolnych klubów sportowych) w ramach składki podstawowej (bez wzrostu składki !) - m. in. takie dyscypliny jak piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, taekwondo, taniec, jazda konna itd.

- zwrot kosztów leczenia po nieszczęśliwym wypadku

- zwrot kosztów rehabilitacji

- dzienne świadczenie szpitalne w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także choroby

- jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania

Dodatkowo TU InterRisk włącza do zakresu odpowiedzialność za zachorowanie podczas trwania ubezpieczenia na  boreliozę czy zniszczenie okularów podczas zajęć w szkole.

Zgłaszanie szkód oraz pomoc merytoryczną w zakresie obsługi ubezpieczenia będzie odbywać się za pośrednictwem:

Biura Ubezpieczeń CMF Jarosław Łunio

ul. Okrzei 19, 10-266 Olsztyn

Tel: 89 526 10 51, Tel kom: 504 160 150

e-mail: biuro@jaroslawlunio.pl

kontakt: osobisty, telefoniczny i za pomocą poczty elektronicznej.

albo bezpośrednio w TU InterRisk za pośrednictwem formularza internetowego https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new lub telefonicznie pod nr (22) 575 25 25

Załączniki:

Ubezpieczenie EDU PLUS

Oświadczenie                                                            


 

Plakat promocyjny SP 5 w OlsztynieKampania „Uważni Rodzice” zwraca uwagę na kluczową rolę rodzicielskiej uważności w ochronie dzieci przed zagrożeniami online.

Przekazy kampanii koncentrują się na problemie uwodzenia dzieci w sieci. Jest to zjawisko oparte na manipulacji mającej na celu nakłonienie dziecka do tworzenia materiałów o charakterze erotycznym, a czasem również do spotkania i wykorzystania seksualnego. Sprawcy manipulacji online na swoje ofiary wybierają zazwyczaj dzieci potrzebujące uwagi, docenienia, uznania swojej wartości i samotnie mierzące się z problemami. Pozorne wsparcie dziecka przez sprawcę staje się często mechanizmem uwikłania w zagrażającą relację.

Dzieci, których rodzice znajdują czas na rozmowę, są uważni na zachowanie dziecka, potrafią dostrzec jego potrzeby i umiejętnie wychodzą im na przeciw, w dużo mniejszym stopniu są narażone na manipulację, również w sieci. Dlatego hasło kampanii brzmi: „Rodzicielstwo to wyzwanie. Uważaj, żeby czegoś nie przegapić”, a materiały towarzyszące akcji – broszura, strona internetowa, artykuły w prasie i internecie oraz scenariusze zajęć – pokazują, czym jest uważne rodzicielstwo i jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka online.

http://uwaznirodzice.pl/kampania/

 
 

   
   
   
  
Do wakacji pozostało 
-18482 dni
Odwiedziło nas:
osób