Podstrona: Aktualności / Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1.                  Spotkanie z rodzicami – 12 września 2019 r. godz. 17.00 (dyżur nauczycieli 17.30-18.30).

2.                  Święto szkoły - 17 września 2019 r. – obowiązuje strój galowy

3.                  Rada Pedagogiczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 14 października 2019 r. i wręczenie nagród Dyrektora.

4.                  Ślubowanie klas – październik.

5.                  Rada Pedagogiczna – m. in. przedstawienie wyników egzaminów gimnazjalnych, wniosków do pracy;

wyniki nauczania – 29 października godz. 15.30 sala 312.

6.                  Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 8 listopada 2019 r.

7.                  Rada szkoleniowa – …… listopada godz. 15.30 sala 312.

8.                  Spotkanie z rodzicami – 14 listopada 2019 r. godz. 17.00 (dyżur nauczycieli w godzinach 17.30-18.00).

9.                  Rada pedagogiczna – m.in. doskonalenie zawodowe – 26 listopada 2019 r. godz. 15.30 sala 312.

10.               Wystawienie prognozowanych ocen niedostatecznych uczniów z poszczególnych przedmiotów na semestr

10 grudnia 2019 r. (wtorek).

11.               Rada szkoleniowa – …… grudnia 2019 r. godz. 15.30 sala 312.

12.               Uroczyste spotkanie z rodzicami powiązane z kiermaszem ozdób świątecznych, jasełkami oraz

prezentacjami osiągnięć uczniów (powiadomienie o prognozowanych ocenach niedostatecznych)

– 12 grudnia 2019 r. godz. 17.00 (dyżur nauczycieli 17.30-18.30).

13.               Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019 r.

14.               Wystawienie ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów – 10 stycznia 2020 r. (piątek).

15.              Spotkania dotyczące IPET – 16 stycznia 2020 r. (czwartek, przed zebraniami).

16.              Spotkania z rodzicami (przekazanie karteczek z ocenami semestralnymi ucznia) – 16 stycznia 2020 r.

godz. 17.00 (dyżur nauczycieli 17.30-18.30).

17.               Ferie zimowe: 20 stycznia – 2 lutego 2020 r. (warmińsko-mazurskie).

Rada pedagogiczna podsumowująca semestr – 4 lutego 2020 r. godz. 15.30 sala 312.

18.               Rada szkoleniowa dotycząca powołania i przeszkolenia zespołów egzaminacyjnych – 10 marca 2020 r.

godz. 15.30 sala 312.

19.               Spotkanie z rodzicami – 19 marca 2020 r. godz. 17.00 (dyżur nauczycieli w godzinach 17.30-18.00).

20.               Rada szkoleniowa – …… marca 2020 r. godz. 15.30 sala 312.

21.               Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

22.               Egzamin ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W terminie głównym

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Termin dodatkowy 1-3 czerwca 2019 r.

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

19 czerwca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

19 czerwca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

26 czerwca 2020 r.

 

23.               Rada pedagogiczna – zaopiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły – 28 kwietnia 2020 r. (wtorek)

godz. 15.30 sala 312.

24.               Rada szkoleniowa – …… maj 2020 r. godz. 15.30 sala 312.

25.               Wystawienie w dzienniku propozycji ocen z poszczególnych przedmiotów na koniec roku szkolnego (w tym

przewidywane oceny roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i przewidywana roczna ocena

klasyfikacyjna zachowania) – 13 maja 2020 r.

26.         Dni otwarte szkoły – kwiecień/maj 2020 r.

27.         Spotkania dotyczące IPET – 21 maja 2020 r.  (czwartek, przed zebraniami).

28.               Spotkanie z rodzicami (powiadomienie o prognozowanych ocenach rocznych i przewidywanej ocenie

zachowania) – 21 maja 2020 r. godz. 17.00 (dyżur nauczycieli 17.30-18.30).

29.               Wystawienie uczniom ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów 19 czerwca 2020 r.

30.               Rada klasyfikacyjna – 23 czerwca 2020 r. 14.30 sala 312.

31.               Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 26 czerwca 2020 r.

32.               Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2019/2020 – 26 czerwca 2020 r., godz. 10.30

33.               Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

34.               Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2018/2019 – 25 sierpnia 2020 r.

 

 


 

   
   
   
  
Do wakacji pozostało 
-18457 dni
Odwiedziło nas:
osób