Podstrona: Aktualności / Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1.                  Rada Pedagogiczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 14 października (środa)i wręczenie nagród

Dyrektora.

2.                  Rada Pedagogiczna – m. in. przedstawienie wyników egzaminów gimnazjalnych, wniosków do pracy;

wyniki nauczania – 27 października

3.                  Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 10 listopada

4.                  Zdalne spotkanie z rodzicami – 12 listopada godz. 17.00.

5.                  Rada pedagogiczna – m.in. doskonalenie zawodowe – 24 listopada

6.                  Wystawienie prognozowanych ocen niedostatecznych uczniów z poszczególnych przedmiotów na semestr

11 grudnia.

7.             Zdalne spotkanie z rodzicami (powiadomienie o prognozowanych ocenach niedostatecznych)

– 17 grudnia godz. 17.00.

8.                  Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia.

9.                  Wystawienie ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów – 15 stycznia (piątek).

10.          Rada klasyfikacyjna – 19 stycznia

11.              Spotkania dotyczące IPET – 21 stycznia (czwartek, przed zebraniami).

12.              Zdalne spotkania z rodzicami (przedstawienie ocen semestralnych) – 21 stycznia

godz. 17.00.

13.               Ferie zimowe: 25 stycznia – 7 lutego (warmińsko-mazurskie.

14.         Rada pedagogiczna podsumowująca semestr – 9 lutego godz. 15.30 sala 312.

15.               Zdalne spotkanie z rodzicami – 19 marca godz. 17.00.

16.               Rada szkoleniowa dotycząca powołania i przeszkolenia zespołów egzaminacyjnych – 20 kwietnia

17.               Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia

18.               Egzamin ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

                               


 

19.               Rada pedagogiczna – zaopiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły – 27 kwietnia (wtorek).

20.               Wystawienie w dzienniku propozycji ocen z poszczególnych przedmiotów na koniec roku szkolnego (w tym przewidywane oceny roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania) – 14 maja.

21.         Dni otwarte szkoły – kwiecień/maj.

22.         Spotkania dotyczące IPET – 20 maja (czwartek, przed zebraniami).

23.         Zdalne spotkanie z rodzicami (powiadomienie o prognozowanych ocenach rocznych i przewidywanej ocenie zachowania) – 20 maja godz. 17.00 (dyżur nauczycieli 17.30-18.30).

24.               Wystawienie uczniom ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów 19 czerwca.

25.               Rada klasyfikacyjna – 22 czerwca

26.               Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 25 czerwca.

27.               Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia.

28.               Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny – 26 sierpnia.

 

   
   
   
  
Do wakacji pozostało 
-18556 dni
Odwiedziło nas:
osób