Podstrona: Szkoła / Historia

 Pierwszego września 1957 roku w Olsztynie powstała nowa placówka oświatowo - wychowawcza. Była nią Szkoła Podstawowa nr 5, usytuowana na Zatorzu. We wspomnieniach polonistki  Jadwigi Szędy budynek szkoły prezentował się następująco  "..stał samotnie wśród ogródków, szczątków pól, nie było obecnych ulic. Do szkoły brnęło się w błocie, skacząc po rozłożonych deskach".

  

     21.06.1999r w związku z reformą oświaty SP 5 przestała istnieć, w jej budynku powstało Gimnazjum nr 12. Historyczne, pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się 27.08.1999r. pod przewodnictwem Marii Gawron-Szołoch.  Na radzie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie.
   

     Od 1 września 1999 roku zgodnie z założeniami reformy oświatowej rozpoczęło działalność Publiczne Gimnazjum nr 12. Na dyrektora nowej placówki powołano Panią Marię Gawron-Szołoch. Rozpoczęto prace nad tworzeniem ważnych dokumentów szkolnych:
• Statut Szkoły
• Program Wychowawczy Szkoły
• Wewnętrzny System Oceniania
Ogłoszono konkurs na logo szkoły pod przewodnictwem mgr Haliny Jasłowskiej. Główną nagrodę otrzymała Monika Czerwińska. Przez pierwsze lata istnienia szkoły nauczyciele starali się podnieść poziom nauczania, uatrakcyjnić metody i formy pracy z uczniem, wzbogacić zaplecze dydaktyczne. W szkole organizowano ciekawe imprezy: np. festyny, ogniska integracyjne, ślubowanie klas pierwszych.

    Kolejnym ważnym momentem w życiu szkoły było powołanie na stanowisko dyrektora szkoły mgr Andrzeja Tymeckiego oraz wicedyrektora mgr Hannę Kępczyńską.
Chwilą przełomową dla Gimnazjum było  uroczyste otwarcie sali gimnastyczne oraz nowej biblioteki 25.01.2002r. Ważnym sukcesem uczniów i nauczycieli było zajęcie drugiego miejsca w konkursie "Gazety Olsztyńskiej" pt. "Szkoła w sieci" oraz otrzymanie pięciu komputerów.


   We wrześniu 2004 roku powstał w naszej Szkole Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce noznej. Działa on we współpracy z KS "Warmia" i WMZPN pod patronatem MENiS i PZPN. Aktualnie skupia on 4 klasy młodych piłkarzy liczące po 25 chłopców z całego województwa. Uczniowie z wyżej wymienionych klas mają atrakcyjne zajęcia, wyjeżdżają na turnieje i obozy.
   W trosce o wszechstronny rozwój młodzieży szkolnej, z inicjatywy nauczycieli
i rodziców, pod patronatem Warmińsko- Mazurskiego Okręgowego Związku Tańca Sportowego, powstała idea utworzenia w Gimnazjum nr 12 w Olsztynie klasy sportowej z ukierunkowaniem na sportowy taniec towarzyski. Aktualnie skupiają one 2 klasy młodych tancerzy liczące po 26 uczniów z całego województwa.

     W latach 2003 - 2009 nasza szkoła uczestniczyła w projekcie Socrates Comenius. W naszej grupie były szkoły z Portugalii, Austrii, Bułgarii i Estonii.
Projekt nosił tytuł „Wyobraź  sobie… wszyscy ludzie żyją w świecie pokoju i zrozumienia”.
Dwukrotnie grupa młodzieży z naszej szkoły uczestniczyła w międzynarodowych spotkaniach:   Gelenica / Słowacja (V 2005) i Newcastle / Wielka Brytania (IV 2008).  Współpracujemy również z Instytutem Goethego i bierzemy udział w projekcie "Szkoły: partnerzy przyszłości", w ramach którego młodzież naszego Gimnazjum wyjeżdża na 3-tygodniowe kursy językowe do Niemiec.

17 września 2009r. odbyła się uroczystość nadania
Gimnazjum nr 12 imienia Sybiraków.

Gimnazjum nr 12 ma opinię szkoły przyjaznej uczniom i rodzicom. Nauczyciele i pracownicy szkoły dbają o wysoki poziom nauczania, bezpieczeństwo uczniów oraz wygląd szkoły.

1 września 20017r. powstała Szkoła Podstawowa nr 5 imienia Sybiraków.


   
   
   
  
Do wakacji pozostało 
-18600 dni
Odwiedziło nas:
osób