Podstrona:

Goethe-Institut jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec.  Jego działalność obejmuje swym zasięgiem cały świat.

www.goethe.de/uun/adr/wwt/est/enindex.htm

Zadaniem Instytutu jest upowszechnianie znajomości języka niemieckiego zagranicą, a także propagowanie kultury niemieckiej. Od października 2008 roku objął on opieką naszą szkołę, wspiera nas merytorycznie i finansowo za co bardzo bardzo dziękujemy 

Więcej na temat Goethe Institut znajdziecie tutaj:

www.goethe.de/ins/pl/war/uun/plindex.htm

   
   
   
  
Do wakacji pozostało 
-18556 dni
Odwiedziło nas:
osób