Podstrona:

Zapraszamy rodziców i uczniów do zapoznania się z jadłospisem stołówki SP5

Regulamin stołówki

Jadłospis

 Obiady w miesiącu lutym 2020 r.

Opłat za obiady można dokonywać w dniach
od 27.01.2020 r. do
04.02.2020 r.
(wpłaty dokonywane po terminie - opłaty będą zwracane na państwa konto)

Uczniowie – koszt obiadu 3,50 zł –
20 dni, łączny koszt 70 zł

Wpłata za obiady należy dokonywać na konto bankowe:
95 1020 3541 0000 5102 0290 9489

W tytule wpłaty należy podać: imię, nazwisko ucznia i klasę,
do której uczeń uczęszcza.

Karty obiadowe wydawane są w pokoju nr 10
po okazaniu dowodu wpłaty.


W przypadku nieobecności ucznia w szkole należy ten fakt zgłosić telefonicznie – 89
526-03-31 lub osobiście u intendentki najpóźniej do godziny 8.00 w dniu nieobecności,w przeciwnym razie zwrot za dany dzień nie będzie możliwy.

Opłaty za obiady za wszystkie zgłoszone nieobecności będą zwracane do końca
miesiąca na konto wpłacającego.

Odliczenia dokonywane samodzielnie, bez wcześniejszego zgłoszenia nie będą
honorowane.

   
   
   
  
Do wakacji pozostało 
130 dni
Odwiedziło nas:
osób