Podstrona: Szkoła / Rekrutacja

Podanie o przyjęcie dziecka do kl. IV, V, VII ogólnodostepnej

Podanie o przyjęcie dziecka do kl. IV, VII  sportowej piłki nożnej

Karta zapisu dziecka do świetlicy (pobierz) 


Plakat promocyjny

Ogłaszamy zapisy do klasy IV, V, VII  na rok szkolny 2018/2019

do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie

Dzień Otwarty - 21.04.2018 r.

w godz.10.00-13.00

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 89 526-03-31

oraz na stronie  SP 5   www.sp5.olsztyn.pl

Wnioski o przyjęcie do klasy IV, V,VII

Szkoły Podstawowej nr 5 należy składać

do 22 czerwca 2018 r. w sekretariacie szkoły.

(druki dostępne w sekretariacie)

 


 

Ulotka promocyjna

Wypełnianie elektronicznie zgłoszenia do kl. I (dla dzieci z obwodu)
odbywa się na stronie:
https://sp-olsztyn.nabory.pl/


WAŻNE DATY:

 

·      od 5 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r. do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły,

·      4 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły podstawowej liczby wolnych miejsc,

·      od 14 maja 2018 r. do 16 maja 2018 r. do godz. 15.00 – rekrutacja na wolne miejsca  - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,

·      21 maja 2018 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

·      od 22 maja 2018 r. do 24 maja 2018 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

·      25 maja 2018 r. o godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

 


 


Szkoła Podstawowa nr 5  w Olsztynie oferuje:

·         wszechstronnie przygotowaną kadrę pedagogiczną,

·         świetnie wyposażone pracownie przedmiotowe,

·         bardzo dobre warunki do nauki oraz uprawiania sportu i rekreacji

·         realizację innowacji pedagogicznych oraz rozwój zainteresowań uczniów, 

·         możliwość uczestniczenia w projektach międzynarodowych,

·         prowadzenie działalności kulturalno-rozrywkowej, włączanie się do akcji ekologicznych i charytatywnych,

·     podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, angażowanie się w organizację imprez i uroczystości patriotycznych.

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 89 526-03-31

oraz na stronie Szkoły Podstawowej nr 5   http://www.sp5.olsztyn.pl

 

   Obwód Szkoły Podstawowej nr 5

 • Aleja Sybiraków,
 • Aleja Wojska Polskiego do 48  parzyste i od 19 nieparzyste,
 • Jana Baczewskiego,
 • Juliana Fałata,
 • Macieja Rataja,
 • Oficerska,
 • Parkowa,
 • Radiowa,
 • Sportowa,
 • Gdańska,
 • Hanki Sawickiej,
 • Katowicka,
 • Tczewska,
 • Jagiellońska od 24 do 46 parzyste i od 25 do 53 nieparzyste,
 • Toruńska,
 • Malborska,
 • Wadąska

 

 

 

   
   
   
  
Do wakacji pozostało 
199 dni
Odwiedziło nas:
1915717 osób