Podstrona: Rodzice / Komunikaty

"Troska o dziecko jest pierwszym
i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”
Jan Paweł II
 

Szanowni Rodzice Uczniów przyszłych klas I

Zamieszczamy ważne informacje i wyprawkę uczniów przyszłych klas pierwszych rocznik 2019/2020.

Z wyrazami szacunku

Iwona Aleksandra Malinowska

Wicedyrektor szkoły

 
 Szanowni Rodzice,
składka na ubezpieczenie ucznia/uczennicy w roku szkolnym 2018/2019
wynosi 33 zł
W przypadku gdy dziecko uprawia sport w szkolnym klubie sportowym lub poza szkołą NIE JEST WYMAGANE dodatkowe ubezpieczenie.
Wszystkie dokumenty związane z ubezpieczeniem znajdują się w zakładce Rodzice/Komunikaty.
Kontakt do Towarzystwa Compensa Vienna Insurance Group : 801 120 000 lub do biura w Olsztynie : 89 526 10 51

 

Plakat promocyjny SP 5 w OlsztynieKampania „Uważni Rodzice” zwraca uwagę na kluczową rolę rodzicielskiej uważności w ochronie dzieci przed zagrożeniami online.

Przekazy kampanii koncentrują się na problemie uwodzenia dzieci w sieci. Jest to zjawisko oparte na manipulacji mającej na celu nakłonienie dziecka do tworzenia materiałów o charakterze erotycznym, a czasem również do spotkania i wykorzystania seksualnego. Sprawcy manipulacji online na swoje ofiary wybierają zazwyczaj dzieci potrzebujące uwagi, docenienia, uznania swojej wartości i samotnie mierzące się z problemami. Pozorne wsparcie dziecka przez sprawcę staje się często mechanizmem uwikłania w zagrażającą relację.

Dzieci, których rodzice znajdują czas na rozmowę, są uważni na zachowanie dziecka, potrafią dostrzec jego potrzeby i umiejętnie wychodzą im na przeciw, w dużo mniejszym stopniu są narażone na manipulację, również w sieci. Dlatego hasło kampanii brzmi: „Rodzicielstwo to wyzwanie. Uważaj, żeby czegoś nie przegapić”, a materiały towarzyszące akcji – broszura, strona internetowa, artykuły w prasie i internecie oraz scenariusze zajęć – pokazują, czym jest uważne rodzicielstwo i jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka online.

http://uwaznirodzice.pl/kampania/

 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi dokumentami:


SZKOLNY PROGRAM
WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Sybiraków
na rok szkolny  2017/2018

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOLNEGO  PROGRAMU  WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. SYBIRAKÓW W OLSZTYNIE – ROK SZKOLNY 2017/2018

    
   
   
  
Do wakacji pozostało 
313 dni
Odwiedziło nas:
1997326 osób